SUP instruktørkurs

ISA SUP instruktørkurs

4elements har gleden av invitere til SUP instruktørkurs i Lofoten i samarbeid med SUP Reine! Det blir både ISA Flat Water SUP (level 1) og Open Water SUP (level 2).

Kursene er i regi av ISA, International Surfing Association. Hallgeir Thorbjørnsen, daglig leder i 4elements, ble sertifisert ISA SUP Presenter i 2023 og skal holde Flat Water SUP, mens Open Water SUP gjennomføres i samarbeid med Surf Steps Water Training Academ i England og ISA course presenter Andy Joyce.

Flat Water SUP

Som ISA Level 1 (flattvann) SUP-instruktør vil du jobbe med nybegynnere på flatt / rolig vann og undervise i grunnleggende SUP-ferdigheter inkludert introduksjon til utstyr, sikkerhet på vannet, sjøsetting av brettet, knestående padling, stående padling og ulike svingteknikker.

Dette kurset er rettet mot personer med SUP-erfaring som ønsker å undervise grunnleggende SUP-teknikker for nybegynnere.

Mål
Kurset tar sikte på å utstyre deltakerne med de ferdigheter og kunnskaper som kreves for å introdusere nybegynnere til SUP i et trygt miljø. For å få godkjent ISA-sertifisering må deltakeren ha 20 timer instruksjons-praksis (ubetalt) etter endt kurs som skal loggføres i deltakerens arbeidsbok for kurset, og sendes til kursansvarlig. Praksisen ansees som en del av kurset.

Krav til deltakere
Deltakeren må være 16 år eller eldre.
Deltakeren må kunne demonstrere evnen til å:

 • Padle knestående mellom to bøyer med 20 meters mellomrom.
 • Padle stående rundt bøyene i et åttetall begge veier.
 • Padle stående og skifte hånd/side hvert tredje padletak mellom to bøyer med 20 meters mellomrom.
 • Demonstrere sikker på- og avstigning

Førstehjelp / livredning i vann
For å få godkjent ISA-sertifisering må deltakeren ha førstehjelp og livredningskurs som er godkjent av Norges Livredningsselskap eller ILS (international life saving federation) eller tilsvarende.

For å fullføre ISA-sertifiseringen må kandidaten:

 • Delta på dette kurset. Hvis kandidaten anses som «ikke kompetent» i deler av vurderingen, vil kandidaten ha mulighet til å utvikle sin kompetanse til nivået som kreves i løpet av de 20 timene med praksis.
 • Forstå og signere «Etisk kodeks».
 • Min. 20 timers praktisk undervisning på nybegynner-nivå (veiledet og signert av en veiledende instruktør).
 • Sende leksjons-planer og sjekkliste for gjennomført kurs, signert av veileder, til kursleder eller ISA etter gjennomført 20 timers praksis.
 • Den veiledende instruktøren bør ha vært ISA-sertifisert i minst ett år.
 • Når praksis er gjennomført og godkjent, sender ISA instruktør-sertifikat til kandidaten.
 • ISA-sertifiseringen varer i ett år. Årlig fornying av sertifiseringen skjer direkte til ISA og koster $ 100 USD. ISA sender ut info om årlig fornying til alle sertifiserte instruktører.

Varighet og tidspunkt
Instruktørkurset går over to dager med både praktiske og teoretiske moduler.

Lørdag 23. september, kl 09.00-17.00
Søndag 24. september, kl 09.00- ca. 17.00

Sted
Reine i Lofoten
Se kar her.

Pris
Kr. 4300,- inkludert kursmateriell, registrering og ett års ISA-sertifisering.

Påmelding på e-post til: hallgeir(snabel-a)supreine.no

Open Water SUP

The ISA Open Water SUP Course focuses on teaching SUP high performance skills and coaching in the Open Water environment. The course covers SUP Racing, Technical, and Downwind Paddling skills.

Students must have completed the ISA Flat water SUP award as a prerequisite. If not there are  RPL options available 

Successful completion of this course allows you to coach and train students in exposed waters, downwind and racing conditions in a fun, safe and enjoyable manner for small groups of experienced paddleboarders.

Read more about the course at SurfSteps

Varighet og tidspunkt
Instruktørkurset er et dagskurs med både praktiske og teoretiske moduler.

Lørdag 9. september, kl 08.00- ca. 17.00

Sted
Lofoten Beach Camp
Se kar her.