SUP instruktørkurs

ISA SUP instruktørkurs

4elements har gleden av invitere til SUP ISA Flat Water SUP (level 1) instruktørkurs i Oslo og Lofoten i samarbeid med SUP Reine!

Kursene er i regi av ISA, International Surfing Association. Hallgeir Thorbjørnsen, daglig leder i 4elements og grunnlegger av SUP Reine er instruktør på begge kurs.

Som ISA Level 1 (flattvann) SUP-instruktør vil du jobbe med nybegynnere på flatt / rolig vann og undervise i grunnleggende SUP-ferdigheter inkludert introduksjon til utstyr, sikkerhet på vannet, sjøsetting av brettet, knestående padling, stående padling og ulike svingteknikker.

Dette kurset er rettet mot personer med SUP-erfaring som ønsker å undervise grunnleggende SUP-teknikker for nybegynnere.

Mål
Kurset tar sikte på å utstyre deltakerne med de ferdigheter og kunnskaper som kreves for å introdusere nybegynnere til SUP i et trygt miljø. For å få godkjent ISA-sertifisering må deltakeren ha 20 timer instruksjons-praksis (ubetalt) etter endt kurs som skal loggføres i deltakerens arbeidsbok for kurset, og sendes til kursansvarlig. Praksisen ansees som en del av kurset.

Krav til deltakere
Deltakeren må være 16 år eller eldre.
Deltakeren må kunne demonstrere evnen til å:

 • Padle knestående mellom to bøyer med 20 meters mellomrom.
 • Padle stående rundt bøyene i et åttetall begge veier.
 • Padle stående og skifte hånd/side hvert tredje padletak mellom to bøyer med 20 meters mellomrom.
 • Demonstrere sikker på- og avstigning

Førstehjelp / livredning i vann
For å få godkjent ISA-sertifisering må deltakeren ha førstehjelp og livredningskurs som er godkjent av Norges Livredningsselskap eller ILS (international life saving federation) eller tilsvarende.

For å fullføre ISA-sertifiseringen må kandidaten:

 • Delta på dette kurset. Hvis kandidaten anses som «ikke kompetent» i deler av vurderingen, vil kandidaten ha mulighet til å utvikle sin kompetanse til nivået som kreves i løpet av de 20 timene med praksis.
 • Forstå og signere «Etisk kodeks».
 • Min. 20 timers praktisk undervisning på nybegynner-nivå (veiledet og signert av en veiledende instruktør).
 • Sende leksjons-planer og sjekkliste for gjennomført kurs, signert av veileder, til kursleder eller ISA etter gjennomført 20 timers praksis.
 • Den veiledende instruktøren bør ha vært ISA-sertifisert i minst ett år.
 • Når praksis er gjennomført og godkjent, sender ISA instruktør-sertifikat til kandidaten.
 • ISA-sertifiseringen varer i ett år. Årlig fornying av sertifiseringen skjer direkte til ISA og koster $ 100 USD. ISA sender ut info om årlig fornying til alle sertifiserte instruktører.  

Varighet og tidspunkt
Instruktørkurset går over to dager med både praktiske og teoretiske moduler.


Oslo, Sandvika
Lørdag 27. april, kl 09.00-17.00
Søndag 28. april, kl 09.00- ca. 17.00
Se kart her

Pris
Kr. 4600,- inkludert kursmateriell, registrering og ett års ISA-sertifisering.

Påmelding på e-post til: hallgeir(snabel-a)4elements.no


Lofoten, Reine
Lørdag 11. mai, kl 09.00-17.00
Søndag 12. mai, kl 09.00- ca. 17.00
Se kar her

Pris
Kr. 4600,- inkludert kursmateriell, registrering og ett års ISA-sertifisering.

Påmelding på e-post til: hallgeir(snabel-a)supreine.no