SUP instruktørkurs

ISA Flat Water SUP instruktørkurs

4elements har gleden av invitere til ett av de første SUP instruktørkurs som holdes i Norge – det aller første i Oslo!

Kurset er i regi av ISA, International Surfing Association, og gjennomføres i samarbeid med Surf Steps Water Training Academy i England og ISA course presenter Andy Joyce. Hallgeir Thorbjørnsen, daglig leder og hovedinstruktør i 4elements, vil være assisterende instruktør. Hallgeir har vært ISA-sertifisert siden 2013 og holdt SUP kurs og guidet turer siden 2012.

Som ISA Level 1 (flattvann) SUP-instruktør vil du jobbe med nybegynnere på flatt / rolig vann og undervise i grunnleggende SUP-ferdigheter inkludert introduksjon til utstyr, sikkerhet på vannet, sjøsetting av brettet, knestående padling, stående padling og ulike svingteknikker.

Dette kurset er rettet mot personer med SUP-erfaring som ønsker å undervise grunnleggende SUP-teknikker for nybegynnere.

Mål
Kurset tar sikte på å utstyre deltakerne med de ferdigheter og kunnskaper som kreves for å introdusere nybegynnere til SUP i et trygt miljø. For å få godkjent ISA-sertifisering må deltakeren ha 20 timer instruksjons-praksis (ubetalt) etter endt kurs som skal loggføres i deltakerens arbeidsbok for kurset, og sendes til kursansvarlig. Praksisen ansees som en del av kurset.

Krav til deltakere
Deltakeren må være 16 år eller eldre.
Deltakeren må kunne demonstrere evnen til å:

 • Padle knestående mellom to bøyer med 20 meters mellomrom.
 • Padle stående rundt bøyene i et åttetall begge veier.
 • Padle stående og skifte hånd/side hvert tredje padletak mellom to bøyer med 20 meters mellomrom.
 • Demonstrere sikker på- og avstigning

Førstehjelp / livrening i vann
For å få godkjent ISA-sertifisering må deltakeren ha førstehjelp og livreningskurs som er godkjent av Norges Livredningsselskap eller ILS (international life saving federation). Vi tar sikte på å organisere ett felles livredningskurs i mai/juni for deltakere hvis det er behov for dette.

For å fullføre ISA-sertifiseringen må kandidaten:

 • Delta på dette kurset. Hvis kandidaten anses som «ikke kompetent» i deler av vurderingen, vil kandidaten ha mulighet til å utvikle sin kompetanse til nivået som kreves i løpet av de 20 timene med praksis.
 • Forstå og signere «Etisk kodeks».
 • Min. 20 timers praktisk undervisning på nybegynner-nivå (veiledet og signert av en veiledende instruktør).
 • Sende leksjons-planer og sjekkliste for gjennomført kurs, signert av veileder, til kursleder eller ISA etter gjennomført 20 timers praksis.
 • Den veiledende instruktøren bør ha vært ISA-sertifisert i minst ett år.
 • Når praksis er gjennomført og godkjent, sender ISA instruktør-sertifikat til kandidaten.
 • ISA-sertifiseringen varer i ett år. Årlig fornying av sertifiseringen skjer direkte til ISA og koster $ 100 USD. ISA sender ut info om årlig fornying til alle sertifiserte instruktører.

Varighet og tidspunkt
Instruktørkurset går over to dager med både praktiske og teoretiske moduler.

Lørdag 25. mai, kl 08.30-16.00
Søndag 26. mai, kl 09.00-15.00

Sted
Oslo / Bygdøy Sjøbad
Oppmøte KNS Seilsportsenter, Hengsengveien 31, 0287 Oslo
Se kar her.

Pris
Kr. 2600,- inkludert kursmateriell og ett års ISA-sertifisering.

Gå videre til påmelding.