Vilkår

Generelt
Deltakelse på alle våre kurs og aktiviteter skjer på eget ansvar.
Alle deltakere må være svømmedyktige.

Avbestilling av padlekurs, turer, events, privattimer eller leie av utstyr
– Ved avbestilling inntil 2 uker før start vil hele kursavgiften refunderes (minus et administrasjonsgebyr på 5% av kursprisen).
– Ved avbestilling mellom 2 og 1 uker før start vil 50 % av kursavgiften bli refundert.
– Ved avbestilling mindre enn 1 uke før kursstart vil kursavgiften ikke refunderes.

Avbestilling av instruktørkurs
– Ved avbestilling inntil 30 dager før start vil hele kursavgiften refunderes (minus et administrasjonsgebyr på 5% av kursprisen).
– Ved avbestilling mellom 30 og 15 dager før start vil 50 % av kursavgiften bli refundert.
– Ved avbestilling mindre enn 15 dager før kursstart vil kursavgiften ikke refunderes.

Endring av dato for bestilt kurs, tur, event, privattimer eller leie av utstyr
Deltakere kan uten kostnad flytte påmeldingen til en senere dato inntil 1 uke før gjennomføring.

Dersom deltakere ønsker å endre dato nærmere enn 1 uke før gjennomføring, vil det være mulig inntil 24 timer før aktiviteten starter, dersom det er ledig plass på ny ønsket dato.

Kansellering av kurs, tur, event, privattimer eller leie av utstyr
Hvis kurs eller privattimer kanselleres av oss, vil kunden få et annet tilbud av samme eller høyere verdi.
Hvis det nye tilbudet ikke godtas, vil innbetalt beløp bli kreditert til samme kortnummer eller kontonummer.

Force Majeure
Om kurset må avlyses på grunn av værforhold eller andre uforutsette forhold (Force Majeure), refunderes ikke kursavgiften. Kunden vil da få tilbud om å være med på tilsvarende aktivitet på en ny dato.

Skader
4elements står ikke til ansvar for skader på kursdeltagerne.

GDPR
I forbindelse med innføring av GDPR er 4elements pålagt å sende ut informasjon til sine brukere.
Her er et kort sammendrag av våre løfter til deg når det gjelder hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du bør lese hele personvernerklæringen for fullstendighets skyld.

● Vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med personopplysningsloven og personvernerklæringen vår. Vi ønsker fullstendig åpenhet om hva vi gjør med personopplysningene dine. Om du har spørsmål er det bare å ta kontakt.

● Opplysninger vi har om deg, er opplysninger du selv gir oss når du registrerer en deltager. Dette ligger lagret hos deltager.no.

● Personopplysningene dine deles ikke med noen.

HELE PERSONVERNERKLÆRINGEN:
Vi må behandle en del opplysninger om deg for at vi skal kunne holde kurs. Det er viktig for 4elements at ditt personvern ivaretas når du benytter tjenesten, og at du forstår hvordan vi bruker personopplysningene dine. I denne personvernerklæringen forklarer vi blant annet hvilke opplysninger vi samler inn, hvorfor, og hva vi bruker opplysningene til. Denne personvernerklæringen er en del av 4elements sine brukervilkår. Ved å godta personvernerklæringen og brukervilkårene aksepterer du at 4elements behandler personopplysningene dine i samsvar med personvernerklæringen.

1 Informasjon vi samler inn
Opplysninger du gir oss i tilknytning til påmeldingen er blant annet navn, e-post, telefonnummer, fødselsår og betalingskortnummer. 4elements har ikke tilgang til å lese eller oppbevare kortnummer.
Deltager.no registrerer informasjon om deltagernavn, alder, telefon og epostadresse.

2 Hvordan vi bruker personopplysningene dine
Gjennomføring av avtalen med deg.
4elements bruker personopplysningene dine til å levere tjenesten som avtalt. Vi bruker også opplysningene til å gi deg en best mulig brukeropplevelse.

Markedsføring
Overfor brukere som har et aktivt kundeforhold til4elements, vil vi kunne sende markedsføring per e-post. Slik markedsføring skjer alltid innenfor rammene av markedsføringsloven. Du kan be om ikke å motta slik markedsføring.

3 Hvordan vi deler personopplysningene dine
Generelt
Vi deler bare personopplysningene dine med andre hvis det er nødvendig for å gjennomføre tjenesten eller vi skulle være forpliktet til slik deling i henhold til lov, forskrift eller rettslige prosesser.
Enhver deling utover slik deling som nevnt i dette punktet krever ditt samtykke. Dette er ikke til hinder for at vi kan benytte databehandlere til å behandle personopplysninger på våre vegne (i medhold av en databehandleravtale). For å sikre at disse databehandlerne behandler personopplysninger på en forsvarlig måte benytter vi EUs standardavtaler for overføring av personopplysninger til tredjeland.

4 Nyhetsbrev
4elements benytter Mailchimp for utsendelse av nyhetsbrev. Her er navn og epost lagret for deltagere hos 4elements som har gitt samtykke til utsendelse av nyhetsbrev ved booking eller annen anledning.

Mailchimp Prior Privacy Policy:
https://mailchimp.com/legal/prior-privacy-policy/

5 Innsyn, retting og sletting av personopplysninger
Du har rett til innsyn i personopplysningene vi har registrert om deg. Hvilke personopplysninger du har registrert eller på annen måte oppgitt fremgår av profilen din. Ta gjerne kontakt med oss hvis du trenger hjelp.

6 Informasjonssikkerhet
Vi har gjennomført organisatoriske og tekniske rutiner og tiltak som skal sørge for at dine personopplysninger ikke kommer på avveie, ikke endres utilsiktet, og at de er tilgjengelige ved behov.

7 Endringer i personvernerklæringen
Vi vil nå og da komme til å oppdatere denne personvernerklæringen for å reflektere eventuelle endringer i tjenesten. Ved større endringer vil vi varsle deg direkte på egnet måte, enten via tjenesten eller e-post.

8 Behandlingsansvarlig og kontaktinformasjon
4elements
organisasjonsnummer 985602492
Ebbells gate 5A
0183 Oslo, er behandlingsansvarlig.

Vi kan kontaktes på epost: mail@4elements.no eller telefon: 917 13 822.