Vilkår for leie av SUP

  • Alle som leier SUP fra oss må ha deltatt på SUP-kurs eller guidet SUP-tur, eller må kunne fremvise våtkort for kajakk.
  • Leietaker er i leieperioden ansvarlig for utstyret, og plikter å erstatte utstyret med hensyn til skader og tap.
  • Utstyret skal tilbakeleveres i samme stand som da det ble utlevert.
  • Utstyret skal leveres fritt for sand og salt – både brett, åre og leash skal skylles i ferskvann før det leveres dersom ikke annet er avtalt.
  • Dersom utstyret ikke tilbakeleveres til avtalt tid beregnes leiepris for to nye timer, kr 300,-.

Erstatning ved tap og skade

  • Ved tap av eller totalskade på leieutstyr belastes leietaker med utsalgspris på dette utstyret i henhold til gjeldene priser hos SrfSnoSk8 Oslo.
  • Ved skade på leieutstyr belastes leietaker med pris på reparasjon av utstyret.